MattAndJojang's Blog

God. Life. Spirituality.

Bayan Ko

with 5 comments

photo: Tarcs Taruc/Flickr

Ang bayan kong Pilipinas
Lupain ng ginto’t bulaklak
Pag-ibig ang sa kanyang palad
Nag-alay ng ganda’t dilag.
At sa kanyang yumi at ganda
Dayuhan ay nahalina
Bayan ko, binihag ka
Nasadlak sa dusa.

Ibon mang may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal dilag
Ang di magnasang makaalpas!
Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha ko’t dalita
Aking adhika,
Makita kang sakdal laya!

Bayan Ko was originally composed as a poem by Jose Corazon de Jesus in 1929, and set to music by Constancio de Guzman.

Written by MattAndJojang

April 30, 2010 at 9:07 am

Posted in Blog

Tagged with , , , , , , , , ,

5 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Pic looks familiar 🙂 I like!

  Tarcs

  April 30, 2010 at 4:53 pm

 2. Thanks Tarcs… 🙂 take care!

  mattandjojang

  May 1, 2010 at 9:09 am

 3. Hehe, I took that pic in Dakak last year! I’m flattered naman that you picked it to go with the words of Bayan Ko.

  Tarcs

  May 1, 2010 at 11:53 am

 4. oh my goodness! We didn’t know it was you who took the pic. By the way, the picture is really beautiful. Now we know that you are the one who took Bruno’s pics. Next time we will ask your permission. Thanks 🙂

  mattandjojang

  May 1, 2010 at 8:11 pm

 5. Thanks, too! Super doubly flattered that you singled the pic out without knowing i took it.

  tarcs

  May 2, 2010 at 1:37 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: